Saturday, December 16, 2017
Text Size

LATIHAN / KURSUS

 KURSUS KEPIMPINAN KURSUS INTENSIF 0 HARI

Baca Lagi :

 KURSUS MESRA PELANGGAN KURSUS INTENSIF 0 HARI

Baca Lagi :

 KURSUS BERSENDIRIAN UNTUK BERSARA KURSUS INTENSIF 0 HARI

Baca Lagi :

 MANAGEMENT CONFLIC AND GRIEVANCES EFFECTIVELY KURSUS INTENSIF 0 HARI

Baca Lagi :

 MOTIVASI DAN SIKAP POSITIF KURSUS INTENSIF 0 HARI

Baca Lagi :

 NILAI DAN ETIKA DI DALAM PEKERJAAN KURSUS INTENSIF 0 HARI

Baca Lagi :

 OBLIGASI SEBAGAI SEORANG PEKERJA KURSUS INTENSIF 0 HARI

Baca Lagi :

 PEMBENTUKAN INSAN CERMELANG DAN BUDAYA KERJA BERPASUKAN KURSUS INTENSIF 0 HARI

Baca Lagi :

 SPENGENDALIAN DISPLIN PEKERJA & SIASATAN DALAMAN DISPLIN PEKERJA & SIASATAN KURSUS INTENSIF 0 HARI

Baca Lagi :

 PENGURUSAN BERKESAN KURSUS INTENSIF 0 HARI

Baca Lagi :

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb