Monday, May 27, 2024
Text Size
 KURSUS MESRA PELANGGAN KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

Imej sesebuah organisasi banyak bergantung kepada perkhidmatan pelanggan. Ketiadaan sikap mesra pelanggan akan membuat sesebuah organisasi itu tidak di sukai dan di benci oleh pelanggan. Sebarang usaha dalam membentuk nama organisasi dengan kos yang besar akan sia-sia begitu sahaja tanpa sokongan yang kuat dari pelanggan. Kejayaan sesebuah organisasi samada besar atau mahupun yang kecil adalah bergantung kepada pelanggan. Pelanggan tidak akan kembali melainkan mereka mendapat khidmat secara professional dan berbudi bahasa. Reputasi perkhidmatan pelanggan yang cemerlang dibina atas dasar kepercayaan dan rasa tanggungjawab bagi pihak organisasi.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Mengetahui kepentingan khidmat pelanggan yang baik dan berkesan.
 2. Memahami hubungan kemanusiaan dalam khidmat pelanggan
 3. Mempraktikkan teknik-teknik komunikasi yang baik dalam khidmat pelanggan.
 4. Memperbaiki imej diri dan mengetahui panduan tentang rupadiri.
 5. Mengaplikasi sikap-sikap positif dalam membentuk khidmat pelanggan yang cemerlang.
 6. Menyedari pentingnya menyambut telefon dengan baik dan perkhidmatan kaunter yang melebihi jangkaan pelanggan.
 7. Menangani pelanggan-pelanggan yang sukar dan memproses aduan yang sistematik.
 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Module 1

KEPENTINGAN KHIDMAT PELANGGAN

Module 2

HUBUNGAN KEMANUSIAAN DALAM PERKHIDMATAN PELANGGAN

Module 3

PANDUAN RUPADIRI

Module 4

BUDAYA KHIDMAT PELANGGAN YANG CEMERLANG

Module 5

KECEMERLANGAN DALAM PERKHIDMATAN TELEFON

Module 6

PERKHIDMATAN KAUNTER YANG BERKESAN

Module 7

MENANGANI PELANGGAN YANG SUKAR

Module 8

MENGURUS ADUAN PELANGGAN

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb