Monday, May 27, 2024
Text Size
 MOTIVASI DAN SIKAP POSITIF KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

Pekerja-pekerja di dalam sesebuah organisasi berperanan untuk melaksanakan  wawasan, misi dan objektif sesebuah organisasi itu. Tidak kira samada mereka memegang jawatan yang rendah ataupun memegang jawatan yang tinggi, mereka tetap mempunyai peranan yang sama iaitu memajukan organisasi.  Kadangkala para pekerja ini tidak mempunyai semangat dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan kerja. Ini akan memberi kesan kepada organisasi samada dari jangkamasa pendik atau panjang. Kursus ini akan menjana motivasi yang kuat untuk setiap pekerja dan ianya akan bertahan  lama untuk membolehkan sesebuah organisasi terus menuju kecemerlangan.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Mengetahui dan menyedari peranan mereka sebagai pekerja.
 2. Menjana dorongan atau motivasai yang kuat untuk pekerja terus memberi sumbangan untuk kejayaan organisasi.
 3. Mengetahui kepentingan sikap positif di dalam kerja dan mengaplikasi sikap-sikap murni itu di dalam diri mereka.
 4. Meningkatkan motivasi didalam pekerjaan dan kehidupan seharian.
 5. Bekerja di dalam pasukan yang kuat dan mantap serta dapat mengatur strategi untuk berjaya di dalam kerja.
 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Modul 1

Perjalanan seorang insan

Modul 2

Matlamat kehidupan

Modul 3

Harapan Majikan

Modul 4

Konsep dan keadaan kerja

Modul 5

Membentuk peribadi positif di tempat kerja

Modul 6

Motivasi

Modul 7

Pengurusan Kerja dan Masa

Modul 8

Strategi berjaya dalam kerja

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb