Friday, December 08, 2023
Text Size
 KURSUS KEPIMPINAN KURSUS INTENSIF 0 HARI

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Mengetahui pendekatan mudah di dalam merangka proses-proses melahirkan pemimpin.
 2. Memahami siapa pemimpin dan bagaimana membina penampilan pemimpin.
 3. Mendalami cirri-ciri pemimpin yang di hormati.
 4. Merancang halatuju dan mahir di dalam pengucapan awam serta memberi arahan.
 5. Mengaplikasi cara-cara untuk menjadi pendengar yang baik dan bagaimana menjana idea hebat.
 6. Mengetahui cara-cara mengurus ahli, membina pasukan dan menyelesaikan konflik.
 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Module 1

SIAPA PEMIMPIN

Module 2

PEMIMPIN MEMBINA PENAMPILAN

Module 3

PEMIMPIN YANG DI HORMATI

Module 4

PEMIMPIN – BAGAIMANA MEMBINA & MENCAPAI HALATUJU

Module 5

PEMIMPIN – BAGAIMANA MENYAMPAIKAN MAKLUMAT / MEMBERI ARAHAN

Module 6

PEMIMPIN – BAGAIMAN MENJADI PENDENGAR YANG BAIK

Module 7

PEMIMPIN – BAGAIMANA MENYELESAIKAN MASALAH & MEMBUAT KEPUTUSAN

Module 8

PEMIMPIN – BAGAIMANA MENJANA IDEA HEBAT

Module 9

PEMIMPIN – BAGAIMANA MENGURUS AHLI

Module 10

PEMIMPIN – BAGAIMANA MEMBINA PASUKAN KUAT

Module 11

PEMIMPIN – BAGAIMANA MENYELESAIKAN KONFLIK

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb