Saturday, December 16, 2017
Text Size

KAUNSELING DI TEMPAT KERJA UNTUK DISIPLIN YANG TINGGI DAN PRESTASI KERJA YANG CEMERLANG

KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

Pekerja yang diambil bekerja bukan sahaja memerlukan tunjukajar dan bimbingan tetapi juga memerlukan bantuan kaunseling bagi memastikan mereka merupakan tenaga kerja yang berdisiplin dan berprestasi kerja yang cemerlang. Latarbelakang pekerja, suasana persekitaran kerja dan pengaruh rakan-rakan akan mengujudkan kekeliruan bagi sesetengah pekerja yang mana ianya akan menyebabkan masalah, krisis dan konflik sehingga menyebabkan produktiviti menjadi rendah dan sasaran yang di tetapkan tidak dapat di capai. Pendekatan kaunseling yang berkesan di tempat kerja akan dapat mengurangkan masalah ini dan dengan itu keseluruhan warga pekerja akan dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap tugas dan tanggungjawab mereka.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Mengetahui sepintas lalu tentang pelbagai cara yang boleh dan
 2. sering di gunakan di dalam mendisiplinkan pekerja dan memastikan pekerja mempunyai prestasi kerja yang cemerlang.
 3. Mengetahui secara mendalam tentang cara-cara dan jenis-jenis kaunseling di tempat kerja.
 4. Kemahiran di dalam membuat kaunseling yang berkesan di tempat kerja.
 5. Mengunakan cara-cara lain apabila seseorang pekerja itu gagal untuk di kaunselingkan.

 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Module 1

Membetulkan sikap pekerja – Cara-caranya?

Module 2

Kaunseling

Module 3

Kualiti dan Kemahiran sebagai Kaunselor di tempat kerja

Module 4

Proses Kaunseling

Module 5

Merancang pekerja cemerlang

Module 6

Kegagalan kaunseling

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb