Monday, May 27, 2024
Text Size
 KECEMERLANGAN DIRI DAN ORGANISASI KURSUS INTENSIF  0 HARI

RATIONAL

Pekerja-pekerja di dalam sesebuah organisasi berperanan untuk melaksanakan  wawasan, misi dan objektif sesebuah organisasi itu. Tidak kira samada mereka memegang jawatan yang rendah ataupun memegang jawatan yang tinggi, mereka tetap mempunyai peranan yang sama iaitu memajukan organisasi. Kejayaan sesebuah organisasi itu amat bergantung kepada sikap pekerja-pekerja di dalam organisasi itu terhadap tugas mereka. Kursus ini memberi penekanan kepada sikap kerja positif pekerja-pekerja di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka supaya diri dan organisasi mencapai kecemerlangan.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Mengetahui dan menyedari peranan mereka sebagai pekerja.
 2. Mengetahui kepentingan sikap positif di dalam kerja dan mengaplikasi sikap-sikap murni itu di dalam diri mereka sebagai pekerja.
 3. Berkomunikasi dengan lebih berkesan dan mempunyai penggayaan diri atau imej peribadi yang professional.
 4. Bekerja di dalam pasukan yang kuat dan mantap serta dapat mengatur strategi untuk berjaya di dalam kerja.
 5. Memberi sumbangan yang bermakna didalam memaju dan mencemerlangkan organisasi.
 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Module 1

Pekerjan dan Organisasi

Module 2

Harapan Majikan

Module 3

Konsep dan keadaan kerja

Module 4

Membentuk peribadi positif di tempat kerja

Module 5

Komunikasi yang berkesan

Module 6

Penggayaan diri dan imej peribadi yang professional

Module 7

Kerja berpasukan

Module 8

Strategi berjaya dalam kerja

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb