Monday, May 27, 2024
Text Size
 KECEMERLANGAN PENYELIA UNTUK KEJAYAAN ORGANISASI KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

Penyelia adalah pengurus barisan hadapan yang memastikan segala perancangan yang di buat oleh pihak pengurusan akan terlaksana dengan cara memastikan para pekerja di bawah seliaannya menjalankan pekerjaan sepertimana yang di tetapkan. Gagal atau berjaya sesuatu proses kerja banyak bergantung kepada kecekapan penyelia di dalam merancang, mengimplementasi dan juga bagaimana seseorang penyelia itu berhadapan dengan isu-isu atau karenah-karenah pekerja. Penyelia yang cekap dan terlatih akan dapat membawa organisasi ketahap yang lebih baik dan sebaliknya, jika terdapat penyelia yang kurang cekap, ianya akan memberi kesan yang besar kepada sesebuah organisasi.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Mengetahui tugas-tugas dan tanggungjawab-tanggungjawab sebagai penyelia.
 2. Mengetahui isu-isu utama di dalam mengurus pekerja dan mahir mengatasinya.
 3. Memahami tentang cara-cara yang betul di dalam mendisilinkan pekerja, coaching dan melakukan penyeliaan yang berkesan.
 4. Mengetahui isu-isu di dalam kepimpinan dan memilih gaya kepimpinan yang berkesan serta memahirkan teknik-teknik meningkatkan kepimpinan.
 5. Memotivasi diri sendiri dan pekerja lain dan bijak membentuk sebuah pasukan kerja yang kuat dan mantap.
 6. Mengetahui teknik-teknik terbaik di dalam menyelesaikan masalah.
 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Module 1

Penyelia dan tugas-tugasnya.

Module 2

Penyelia dan Isu-isu utama Pekerja

Module 3

Penyelia dan mendisiplinkan pekerja

Module 4

Penyelia dan teknik memahirkan pekerja

Module 5

Penyelia dan cara-cara menyelia.

Module 6

Penyelia dan peningkatan kepimpinan

Module 7

Penyelia dan kemahiran dalam Menyelesaikan masalah

Module 8

Penyelia dan motivasi pekerja

Module 9

Penyelia dan kerja berpasukan

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb