Monday, May 27, 2024
Text Size
 KECEMERLANGAN PERKERANIAN DAN KEMAHIRAN DAN KEMAHIRAN PEJABAT BERKESAN KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

Kakitangan perkeranian, Pembantu pentadbiran, Setiausaha dan lain-lain pekerja yang terlibat memberi sokongan kepada kelicinan operasi dan perniagaan syarikat perlu dibimbing dan dilatih melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, sempurna dan cepat. Ini adalah kerana tugas-tugas mereka tidak kurang penting di dalam mana-mana organisasi. Kakitangan-kakitangan sokongan yang berkualiti akan memberi impak yang ketara dari segi produktiviti dan kemajuan organisasi. Kursus intensif 2 hari ini akan memberi mereka pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan di dalam mencapai kecemerlangan perkeranian dan kemahiran pejabat berkesan.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Mengetahui peranan yang perlu dimainkan oleh mereka sebagai seorang pekerja dan kakitangan perkeranian / pejabat yang berkesan.
 2. Mengetahui hubungan antara pekerja dan organisasi.
 3. Membentuk sikap kerja positif secara berterusan.
 4. Memberi khidmat pelanggan yang cemerlang kepada pelanggan-pelanggan dalaman dan luaran.
 5. Mengaplikasi motivasi kerja secara berterusan.
 6. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi secara berkesan.
 7. Melaksanakan sistem fail yang sistematik dan berkeasan.
 8. Meningkatkan pengurusan kerja dan masa.
 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Modul 1

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB DI TEMPAT KERJA

Modul 2

SIKAP KERJA POSITIF

Modul 3

PERKHIDMATAN PELANGGAN YANG CEMERLANG

Modul 4

MOTIVASI DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITI

Modul 5

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI

Modul 6

PENGURUSAN KERJA DAN MASA

Modul 7

PENGURUSAN FAIL

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb