Saturday, December 16, 2017
Text Size
 CARA-CARA MENYELESAIKAN MASALAH KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

Setiap hari kita di hujani dengan pelbagai masalah, tidak kira samada masalah itu kecil atau masalah itu besar. Dalam konteks kehidupan atau bekerja di dalam organisasi, semua masalah perlu di selesaikan. Ini bermaksud masalah yang sekecil manapun, ianya tetap perlu di selesaikan. Tambahan pula, adakalanya masalah yang kecil jika di biarkan akan menjadi masalah yang besar. Berdasarkan hakikat berkenaan, kita perlu mempunyai cara dan proses yang tersusun di dalam menyelesaikan masalah agar masalah itu di selesaikan dengan cara yang paling berkesan, cepat dan menjimatkan.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Mengetahui apa erti masalah.
 2. Menghalusi proses-proses menyelesaikan masalah.
 3. Mengaplikasi alat-alat yang akan di gunakan di dalam proses menyelesaikan masalah.
 4. Mempunyai pengetahuan tentang cara-cara berfikir untuk menyelesaikan masalah.
 5. Menggunakan langkah-langkah yang betul di dalam menyelesaikan masalah secara kreatif.

 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Module 1

DEFINISI MASALAH

Module 2

MENETAPKAN MATLAMAT

Module 3

MENGENALPASTI DAN MEMILIH MASALAH

Module 4

MENGANALISA MASALAH

Module 5

MENGHASILKAN PENYELESAIAN

Module 6

MEMILIH PENYELESAIAN

Module 7

MENDAPAT SOKONGAN

Module 8

MEMBINA RANCANGAN TINDAKAN

Module 9

TINDAKAN SUSULAN

Module 10

CARA-CARA BERFIKIR UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH

Module 11

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH SECARA KREATIF

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb