Monday, May 27, 2024
Text Size
 EFFECTIVE ON THE JOB TRAINING (OJT) KURSUS INTENSIF 0 HARI

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Mengetahui bagaimana merangka cipta, merancang dan melaksanakan on the job training (OJT) secara sistematik.
 2. Mengukur dan meramal proses pembelajaran kakitangan di bawah mereka atau peserta mereka.
 3. Menggunakan teknik-teknik yang mudah untuk melatih (coach) dan membangun (develop) kakitangan mereka.

 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Module 1

MERANGKA CIPTA ON THE JOB TRAINING

Module 2

EMPAT – PROSES LATIHAN

Module 3

PERSEDIAAN

Module 4

CARA-CARA MELAKSANAKAN OJT DAN PENILAIAN

Module 5

MODEL PENILAIAN LATIHAN

Module 6

PEMBENTANGAN / DEMONSTRASI

Module 7

MENCUBA

Module 8

TINDAKAN SUSULAN

Module 9

BAGAIMANA MENGHADAPI KESUKARAN DALAM OJT

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb